Bromar

Vi automatiserer din ledelsesrapport

Sammen med samarbeidspartner a2Insight AS kan vi automatisere «all» type rapportering for din virksomhet. Vi benytter verktøyet PowerBI for å designe vakre og brukervennlige rapporter basert på de aller fleste datakilder.

Automatisering av
rapportering

Enten du er CFO eller IT-sjef– vi skjønner spørsmålet. Vårt unike fortrinn er at vi skjønner hvordan vi henter ut, behandler og presenterer data ut til sluttbruker. Dette fortinnet gjør at vi kan påta oss komplekse oppdrag.

EKSEMPLER PÅ RAPPORTER SOM KAN AUTOMATISERES

Automatisert finansiell rapportering

Daglig Leder Glenn Håvar Brottveit har over 9 år med erfaring fra virksomhetsstyring fra store virksomheter. Sammen med samarbeidspartner A2insight AS kan vi automatisere «all» type rapportering for din virksomhet. Vi benytter verktøyet Power BI for å kombinere de aller fleste type datakilder.

Automatisert bærekraftsrapportering

Automatisert bærekraftsrapportering. Enten du har egne datakilder, excelark og/eller faste faktorer (f.eks co2 utslippe pr tonn ) så kan man automatisere bærekraftsrapporteringen.

Automatisert operasjonell rapportering

Ved å kombinere driftsdata med finansiell data oppnår man dypere innsikt i egen virksomhet. Når man forstår sammenhengen mellom drift og økonomi er det lettere å identifisere forbedringsområder og drive benchmarking.

Lurer du på om deres rapportering kan automatiseres?

Kontakt

Vi elsker å prate med kundene våre. Lurer du om vi kan tilføre noe til din virksomhet så ikke nøl med å ta kontakt på telefon eller epost. Eller stikk innom kontoret i Bodø Sentrum, vi holder til i Framgården i Glasshuset.