Bromar

Løsningen for Rå Biopark ble et skybasert regnskapssystem med BROMAR i spissen

Rå Biopark er et nyetablert prosjektselskap med mål om å etablere Nord-Norges største biogassanlegg i løpet av 2025. Anlegget skal produsere 50 Gwh flytende biogass, et klimanøytralt drivstoff som vil erstatte 5 millioner liter diesel per år.

Fra Moskenes til Hammerfest
Rå Biopark er et direkte resultat av samarbeid på tvers av fylker og kommuner. Hele 41 kommuner har gått sammen om det som vil bli en stor miljøteknologisk satsing i nord.
–Eierne våre er seks avfallsselskaper som strekker seg fra Lofoten i sør til Hammerfest i Nord. Målet med etableringen er bærekraftig biogassproduksjon i Nord-Norge. Vi skal samle inn organisk avfall, for å så omgjøre det til klimanøytralt drivstoff. Matavfallet, det vi kildesorterer ut hjemme i kjøkkenbenken, skal i tillegg til kloakkslam fra renseanlegg utgjøre den største delen av det organiske avfallet vi skal motta, sier Harald Østbø, daglig leder i Rå Biopark.

Støtte fra ENOVA
Østbø forteller at den organiske massen kvernes, for å så forflyttes i større tanker for råtning. I denne prosessen produseres det biogass som videre oppgraderes. Sluttproduktet er biometan, som igjen vil bli flytendegjort til kjøretøykvalitet.
–Da har vi fått det som på fagspråket kalles LBG. All LBG som produseres ved anlegget skal altså etter planen ende opp som drivstoff til kjøretøy som kan kjøre på biogass, sier Østbø.
I mai innvilget ENOVA 18 millioner i støtte til Rå Biopark, øremerket tre fyllestasjoner i henholdsvis Alta, Bjerkvik og Narvik, i tillegg til innkjøp av hele 16 kjøretøy som kan kjøre på biogass. De har også en søknad til behandling hos ENOVA som går på selve byggingen av anlegget.
–De estimerte kostnadene på byggingen av bioparken er 300 millioner grønne investeringer. Det er et utrolig spennende prosjekt, store investeringer og mye som skal på plass, men vi ser på utfordringer som muligheter, sier han.

Mer enn lønn og reiseregninger
I dag er det totalt fire ansatte i Rå Biopark, som arbeider med prosjektet fra hele verden.
–Vi har teknisk ansvarlig lokalisert i Tyskland, en trainee i Nordreisa og en fulltidsansatt i tillegg til meg som har arbeidsted i Bodø, sier Østbø.
En regnskapsfører med enkle digitale løsninger knyttet til regnskap ble dermed ekstra viktig dem. Som et prosjektselskap ha de foreløpig kun utgifter, men det er klart at jobben består av enn bare lønn og reiseregninger.
–Blant annet er det aktiviteter knyttet til kostnadsføringer, skatt og verdibygging for selskapet, forklarer han.

«One stop shop» hos Bromar
Ved etablering av Rå Biopark, var det nødvendig med en regnskapsfører.
–Vi ønsket oss Glenn Håvar som regnskapsfører på grunn av hans kompetanse i avfallsbransjen, men også på grunnlag av de tjenester han kan tilby. Naturlig nok har vi en del kostnader og benytter oss av flere funksjoner, som blant annet lønn, utlegg, rapportgenerering og prosjektregnskap. Med Bromar og Glenn Håvar i spissen fikk vi en «one stop shop», altså en komplett pakke med alle tjenester vi anså som viktige for oss, sier han.

En effektiv mellommann
I et prosjektselskap som Rå Biopark, er det ingen tvil om at alt av ressurser er viktige bidrag til verdiskapning.
–Dette gjelder både interne og eksterne ressurser. Vi opplever at Glenn Håvar er en god sparringspartner. Han er tilgjengelig og løsningsorientert. Det har vært gull verdt at han håndterer alt fra lov- og regelverk og moms, til tekniske spørsmål knyttet til regnskap og arbeid opp mot revisor. Dersom det har vært noe han ikke har hatt løsningen på selv, har han vært svært behjelpelig med å sette oss i kontakt med de riktige menneskene. Et eksempel er koblingen til KPMGs eksperter på moms, den ble viktig for oss som er et selskap uten inntekt og i utgangspunktet ikke har fradragsrett, sier Østbø.

En fremtid sammen
I dag benytter vi Bromar til regnskap, men i fremtiden kan være aktuelt med tjenester som datanalyse med Power BI også.
–Et datadrevet beslutningsgrunnlag er et positivt ledd i et selskap, og muligheten for dette bidrar til at jeg håper at samarbeidet med Bromar kan vokse og utvikles sammen, sier Østbø, og avslutter:
–Den dagen selskapet går fra å være et prosjekt til å være et selskap med inntekter, er det viktig å ha en pålitelig regnskapsfører med på laget. Vi har opplevd at Glenn Håvar har tatt seg tid til å sette seg inn i hva som er viktig for oss, og forstår viktigheten av å ta de rette strategiske valgene knyttet opp mot realisering av bioparken. Dette gjør at vi som kunde føler oss prioritert av Glenn Håvar, og det setter vi stor pris på, avslutter Østbø. 

Publisert: